Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Carry back-systeem voor de landbouw: dit moet u weten

25 mrt 19 Door Ils Caestecker

Een uiterst droge zomer, een fikse storm of extreme vriestemperaturen. Ongunstige weersomstandigheden kunnen uw oogst (en dus ook uw winst) de dieperik injagen. Om de landbouwsector beter te wapenen tegen schommelende opbrengsten, werkte de federale regering een carry back-regeling uit. Ontdek hoe de vork in de steel zit.

Voor land- en tuinbouwbedrijven zijn inkomensschommelingen van meer dan 25% eerder regel dan uitzondering. De grootste boosdoener: extreme weersomstandigheden. Zo was de droge zomer van 2018 er een voor de geschiedenisboeken.

Het basisprincipe: verlies en winst verrekenen

Beroepsverliezen kunnen in het huidig stelstel van carry forward (voorwaartse verliesaanrekening) aangerekend worden op toekomstige winsten. Hierdoor dalen uw belastingen in toekomstige jaren. Hoeveel u juist kan benutten, hangt dus af van uw behaalde winsten in de volgende jaren. Winstschommelingen kunnen er dan ook voor zorgen dat verliezen niet snel gerecupereerd worden.

De federale regering zette daarom een carry back-regeling op papier. Concreet mag u een fiscaal verlies van een boekjaar verrekenen met de winst van de drie voorafgaande boekjaren, te beginnen met het oudste. Daardoor krijgt u (een deel van) eerder betaalde belastingen terug, wat u financiële ademruimte geeft.

Daar hangen wel voorwaarden aan vast, zoals:

  • De regeling staat enkel open voor (bepaalde) land- en tuinbouwbedrijven (met en zonder vennootschap).
  • Enkel verliezen ten gevolge van teeltschade veroorzaakt door extreme weersomstandigheden komen in aanmerking voor achterwaartse verliesaanrekening. Een omzetdaling is niet voldoende.
  • Deze verliezen worden beperkt tot het bedrag van de schade. Voor de praktische uitwerking hiervan moet nog een samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en het gewest gesloten worden.
  • U kiest voor de carry back-regeling. Het eventuele saldo is niet verloren, maar wordt meegenomen in de voorwaartse verliesverrekening.

Het nieuwe systeem geldt al voor aanslagjaar 2019. Leed u in 2018 door de extreme droogte verlies? Dan kunt u die al dit jaar compenseren.

De carry back-regeling in de praktijk: een voorbeeld

Door de droge zomer sloot u 2018 af met een verlies van 25.000 euro. De vastgestelde schade bedraagt 30.000 euro. In de boekjaren 2017, 2016 en 2015 haalde u telkens 15.000 euro winst. Dankzij de carry back-regeling kan u ervoor kiezen om het verlies te verdelen over het verleden: 15.000 euro voor 2015 en 10.000 euro voor 2016. Voor 2015 krijgt u dus al uw betaalde belastingen terug, voor 2016 herberekent de fiscus uw verschuldigde belasting op een winst van 5.000 euro. Het verschil in belasting krijgt u terug.

Opgelet: het nieuwe systeem verandert niets aan de volgorde. Beroepsverliezen verrekent u eerst met uw andere beroepsinkomsten en met die van uw echtgenoot. Het saldo komt automatisch in aanmerking voor de huidige carry forward-regel. Voor welbepaalde verliezen kan u echter kiezen voor de carry back-regeling, een bijkomende regeling enkel voor de landbouwsector.

Vragen over de carry back-regeling?

Contacteer het SBB-kantoor in uw buurt. Onze experten helpen u graag op weg.

Ils

Ils

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.