SBB Home
N   F   D   E 
Nieuws

Nieuwe fiscale regels voor energiebesparende investeringen

 

Eind december 2009 verschenen nieuwe wetten die de fiscale regels voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven hebben gewijzigd. Hierna worden een aantal wijzigingen kort toegelicht.

Wat is de federale belastingvermindering?

Zoals u weet kan u een belastingvermindering genieten voor bepaalde energiebesparende uitgaven. De belastingvermindering bedraagt 40% van het betaald bedrag (incl. BTW) maar is beperkt tot 2.770 euro (of 3.600 euro indien u investeert in zonne-energie of in zonnecelpanelen). Deze beperking geldt per woning en dus niet per persoon.

Indien u belastingen moet betalen, wordt de belastingvermindering hiervan afgetrokken zodat u een lagere eindbelasting moet betalen. Opgelet, het is niet omdat uw aanslagbiljet een belastingteruggave vermeld dat u niet kan genieten van de belastingvermindering. De belastingvermindering wordt immers afgetrokken van de zogenaamde ‘basisbelasting’ na de vermindering voor de belastingvrije som en het bouw- of lange termijnsparen en dus vóór de verrekening van de ingehouden bedrijfsvoorheffingen. Indien uw totale belastingvermindering hoger is dan 2.770 euro (of 3.600 euro) dan kan u in de regel het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare jaren op voorwaarde dat het om een privé-woning gaat dat voor minstens 5 jaar is gebruikt.

Voor welke energiebesparende uitgaven?

Vanaf 1 januari 2010 kunnen de energiebesparende investeringen op ‘nieuwe’ woningen in principe geen belastingvermindering meer genieten. Onder ‘nieuwe’ woning wordt verstaan een privé-woning dat voor minder dan 5 jaar in gebruik is genomen. Echter, 3 energiebesparende investeringen op ‘nieuwe’ woningen komen nog wel in aanmerking, namelijk de investeringen in:

 

 • zonnecelpanelen 
 • installaties van waterverwarmingssysteem door middel van zonne-energie 
 • installaties voor geothermische energieopwekking

Voor ‘oude’ privé-woningen komen de volgende uitgaven in aanmerking voor de belastingvermindering:

 1. de vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel 
 2. de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 
 3. de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 
 4. de plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking 
 5. de plaatsing van dubbele beglazing 
 6. de isolatie van daken, de muren en de vloeren 
 7. de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling 
 8. een energie-audit

Wanneer wordt de belastingvermindering omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet?

U begrijpt dat een belastingvermindering ongelijkheden veroorzaakt. Immers, gepensioneerden, werklozen enz. moeten meestal geen belastingen betalen op hun vervangingsinkomsten. Bijgevolg kunnen zij niet genieten van de belastingvermindering. Om deze ongelijkheid weg te werken heeft de federale wetgever de mogelijkheid geboden om de belastingvermindering voor de meeste energiebesparende uitgaven om te zetten in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Voor de 2009 investeringen geldt de omzetting in een belastingkrediet uitsluitend voor isolatiewerken van daken, muren en vloeren. Vanaf 1 januari 2010 geldt de omzetting ook voor de volgende uitgaven:  

 1. vervanging van oude stookketels en het onderhoud van een stookketel 
 2. plaatsing van dubbele beglazing en van een warmteregeling voor centrale verwarming 
 3. een energie-audit

Deze uitbreiding is slechts een tijdelijke maatregel en geldt enkel voor uitgaven die worden gedaan in 2010, 2011 en 2012 (eventueel verlengbaar).

Wat met de Vlaamse ‘premie voor niet-belastingbetalers’ ?

Indien u geen belastingen moet betalen en u heeft in 2009 energiebesparende investeringen betaald voor bijvoorbeeld de vervanging van enkel glas door hoogrendementsbeglazing of de plaatsing van een condensatieketel in een bestaande woning, dan kan u nog tot 28 februari 2010 een premieaanvraag indienen bij het Vlaams Energieagenstschap. Immers, zoals uitgelegd kan u voor deze investeringen in het jaar 2009 nog niet genieten van een terugbetaalbaar belastingkrediet. U kunt het aanvraagformulier en de voorwaarden downloaden op: www.energiesparen.be/2020/premies

 

GH

 

 

 


SBB Accountants & Adviseurs
(Friday, January 08, 2010)
Accountants | Tax Consultants | Environmental Advisors | Legal Advisors SBB - Partner voor bedrijvige mensen